C.M. van Hasselt huisartspraktijk
ouderwets goede zorg in een modern maatpak

Klachtenregeling

Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. Heeft u toch een klacht?

Bespreek dit op het spreekuur.

Ook kunt u uw klacht melden via het onderstaande formulier of opsturen naar:

C.M. van Hasselt Huisartspraktijk
Courbetstraat 34
1077 ZV te Amsterdam

Wij zijn aangesloten bij de klachtregeling van de Huisartsenkring Amsterdam.

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht te zijn voorzien van:

  • Uw naam.
  • Uw adres.
  • Datum van indiening.
  • Tegen wie de klacht gericht is.
  • Omschrijving van de klacht.

Na ontvangst van uw klachtmelding zal er binnen 48 uur contact met u worden opgenomen over de te volgen procedure.

Klachtenformulier